chào anh em muốn đóng phí thì đóng ở đậu ah ?[/QUOTE]

Bác PM dòng đậm màu đỏ đó ạ.