Mình đang dùng RX1R II đây bác, RX1R dù là đời nào loại gì thì vẫn chỉ đáng giá nhất ở cái lens 35f2

https://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-rx1r-ii/Z-SONY-RX1RM2-FRONTRIGHTEVF-600.JPG