Cảm ơn bác ASAV, lâu lắm VNPHOTO mới có 1 thread chất như vậy( theo ý em). Thấy xứ người mà buồn cho VN, em có thằng cháu quen, bữa kia lâu rồi nó khoe" con mới bắn được con chim này đẹp lắm"! Nó...