Bác maycatang cho em hỏi thư mục gốc của " sản phẩm dịch vụ thành viên " là chỗ nào ạ?? Em thấy ghi phí là 3.000.000 / năm