Quay V-log thì thấy Canon G7x khá ngon, ngoài ra thì Sony RX100 cũng là 1 lựa chọn