Grip for 40D dùng cho 50D dc phải kg bác, hàng for dùng có ảnh hưởng gì đến máy không? tks bác nhiều