Thấy ảnh các bác mà ham quá, có lẽ phải tậu ngay 1 chú để chụp đa năng mới được. Tuy nhiên vẫn phải giữ lại k10d để còn chụp phong cảnh.