wow, a Cường mua 43 F1.9 lâu chưa? nhìn đẹp quá anh :D