Pentax ra k5 IIs được xem như là đỉnh của dòng máy crop ........ rất mong một em FF trong tương lai....