Có fullframe tới nơi rồi. K-5IIs sắp giảm giá một nữa, yên tâm ngồi chờ mua hàng khuyến mãi hoặc xài lướt giá tốt ...