coi xong hết 10 trang ....... con k5 IIs vãi ........ đáng để nâng cấp ..........heheheh...........