Phạm Quang Thái - 0909205579 - A3

Cho hỏi lớp vẫn khai giảng ngày 1/8 phải không ạ. Mình sẽ chuyển khoản qua VCB nhé.

Thanks.