kêu khoe gấu mà thấy a khoe gấu hồi nào đâu..:-w:chair:

gửi bác tùng mậu tác nghiệp trong sự kèm cặp của bác dương quang và triển đơn côi. (e phương chip)...