Bác có chụp công trình cho mình được không mình ở Sài Gòn, nếu được vui lòng liên hệ 0909699357, mình đang cần khá gấp.