Sao có mấy tấm giống render bằng 3DMax thế, nhìn khung cảnh bên ngoài giả vl