Đẹp. Ánh sáng rất tự nhiên. Có bức mịn màng như render luôn :D