Xin hỏi khí không phải, các hạ dùng Vray phiên bản vậy ạ?..:)