chào a ! e là người ngày xưa bán D40x cho a đây ạ :D.giờ e mới để ý topic này :D.hình ảnh giản dị là hiệu quả quá ạ :D