2 cu nhà bác nhìn quậy ra mặt luôn. kakaka em đùa tý thôi