Forum này thật tuyệt, nhưng các bạn có thể chia sẻ setting khi post hình dc không? hình đẹp mà không có setting thì cũng không ai học hỏi được gì