gia đình bác rất vui

cơ mà ảnh bác chụp theo mình da mẫu không đẹp, xám + noise + lâu lâu bị bệt, không biết có phải chủ ý của bác không nữa ^^