em trai năng động ,phong cách ,rất có khiếu thể thao