Có vẻ hai cu cậu cảm thấy hơi bị mắc cỡ, xấu hổ...