E góp ảnh 2 thèng cục cưng, chụp ở DisneyLand Paris:
http://farm9.staticflickr.com/8195/8102282667_deb6fb70ad_h.jpg