2 thằng nhóc nhà bác trông kháu quá...chắc giống bố nó :D