Tấm này ánh sáng đẹp nhe :)
Giờ e mới biết a Thịnh có nhìu topic trên VNPT thế.