Ku nhà em dc 4 tháng, em chụp bằng điện thoại còi...