bạn vậy là ổ rồi , mình cố gắng chụp hình đẹp cu nhà mình để úp lên chơi cho vui,chúc bác và gia đình vui vẻ