Hầm cầu tiêu ở đây đã rất .. rất đầy!!!
Cần hút gấp hãy liên hệ admin.