Dạ rõ lắm ạ :)). Thật là tự hào khi là người Việt Nam !!!