Vụ dịch bệnh này em thấy các nước cộng sản chống dịch tốt, vì họ "bỏ tù" hết người nhiễm và nghi nhiễm. Như vậy họ cắt cơn dịch rất dễ dàng.
Bằng chứng là VN ta đã thành công cắt cơn lây của dịch,...