Tìm kiếm:

Type: Posts; User: ngọc_hương

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.04 giây.

  1. xem internet thấy quân đội pháp thuộc quân chủng...

    xem internet thấy quân đội pháp thuộc quân chủng đặc biệt , trang bị tận răng ...dàn binh , bố trận để bảo vệ đoàn xe chở khẩu trang được nhập từ CHỊ NÀ đến miền đông nước pháp với lệnh : BẮN BỎ BẤT...
  2. con vi rus này đúng tên là VŨ HÁN vì nó đc phát...

    con vi rus này đúng tên là VŨ HÁN vì nó đc phát sinh ra lần đầu tiên ở Vũ hán .. vậy mà kg hiểu sao bọn tàu ghẻ lại cứ nói và virus của lính mỹ thuốc tụi nó ...wa ! đúng là bọn chuyên gắp lửa bỏ tay...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2