Tìm kiếm:

Type: Posts; User: langthangsg06

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

  1. Mong cho mọi việc sớm qua , nhân loại đang ở...

    Mong cho mọi việc sớm qua , nhân loại đang ở trong một cuộc chiến tranh không cân sức , phe địch thì vô hình và gần như bất tử , phe ta thì không có áo giáp , không có vũ khí , kỷ luật nhà binh cũng...
  2. Em thì vẫn phải đi làm , nhưng vẫn mong chính phủ...

    Em thì vẫn phải đi làm , nhưng vẫn mong chính phủ shutdown all , nghĩa là mọi người điều ở nhà 3 tuần , chỉ có cách đó mới chấm dứt dịch bệnh .
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2