bán ảnh trên đây thấy cũng hên xui lắm. Phải chọn ảnh phù hợp với nhu cầu số đông có thể sử dụng thì mới bán đc ^^.