Ơ hơ, em có bốc hỏa bao giờ đâu mà hạ hỏa hở bác? Em nói thật là em luôn đúng mực, đúng nói đúng sai nói sai không cuồng không ghét. À không, đúng là em có không thích những người có định kiến làm...