bạn có thể hướng dẫn mình điền thông tin bằng tiếng việt dc không, nhất là phần zip code mình không rành vụ này , thanks ban