hình của bác quả là tuyệt vời . bác cho em theo làm đệ tử của bác để được học hỏi. sư phụ có nhận đệ kg ah.