Cách đây khoảng 10 ngày, tôi có vào 1 thread mua bán của một người bán lens để trao đổi, nhưng không hiểu sao sau lúc đăng tin thì thấy bài viết của mình nhưng được một lúc lại biến mất. Tôi đã cố...