vậy theo bác giờ học ở đâu thì ok, em chuẩn bị mua DSLR nên cũng mún đi học hành đàng hoàng, nếu chi phí mắc quá thì tự học qua bạn bè vậy