Tìm kiếm:

Type: Posts; User: Viet91764

Trang 1 / 4 1 2 3 4

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.03 giây.

 1. Chủ đề: Hummingbirds

  Viet91764
  Trả lời
  333
  Lần xem
  33,175

  #358 - Anna's hummingbird ...

  #358 - Anna's hummingbird

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/22289775_739768572900411_5662692828247186532_o.jpg?oh=a8805c966d21f70ae683c86df07d294d&oe=5AF2F516
 2. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  #376 - Red-shouldered hawk ...

  #376 - Red-shouldered hawk

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26951848_783929445150990_6836594853012263440_o.jpg?oh=5bbe02ee5d75d86d585029a76ec75791&oe=5AF1310C
 3. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  Clarity and beautiful color

  Clarity and beautiful color
 4. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  Khoảnh khắc bắt mồi hay quá bác

  Khoảnh khắc bắt mồi hay quá bác
 5. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  #9476 American kestrel (Chim cắt Mỹ) ...

  #9476

  American kestrel (Chim cắt Mỹ)

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/23215689_752600254950576_6992934907420540977_o.jpg?oh=ed1cb3bf6fe961b3d691607c02ec1a90&oe=5AEE2E17
 6. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  #9475 Osprey săn cá ...

  #9475

  Osprey săn cá

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/23509465_755322214678380_4259177505674868895_o.jpg?oh=73883e2dccf9d8834cc5d1632541f289&oe=5AF501C7
 7. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  #372 Osprey ...

  #372

  Osprey

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/23509465_755322214678380_4259177505674868895_o.jpg?oh=73883e2dccf9d8834cc5d1632541f289&oe=5AF501C7
 8. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  #371 Red-tailed hawk w/squirrel ...

  #371

  Red-tailed hawk w/squirrel

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/24837697_764834637060471_6045047315831981433_o.jpg?oh=24440a6896f0d79e12506ab2e0011d2c&oe=5AE06F93
 9. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  #4957 American Avocet...

  #4957

  American Avocet
  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/21753475_728485030695432_1102472860243590086_o.jpg?oh=5be5db4c4a412badab9b58a87e27433e&oe=5ABDDB73
 10. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  #4956 Tricolor heron...

  #4956

  Tricolor heron
  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/22382522_740256299518305_4877029268144280075_o.jpg?oh=44e22a27975a450765d1dc0f16594d67&oe=5AEE5FFC
 11. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  Cám ơn bác - Ảnh bác rất nét và màu sắc đẹp

  Cám ơn bác - Ảnh bác rất nét và màu sắc đẹp
 12. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  #323 Peregrine Falcon...

  #323

  Peregrine Falcon
  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/22548990_745279955682606_8499225873658559041_o.jpg?oh=40370d867f37202649fe7b82dbf9e65a&oe=5AEEE388
 13. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  #322 Osprey năm rồi ...

  #322

  Osprey năm rồi

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/23509391_755938577950077_4432612365531035858_o.jpg?oh=dae9e9f632da5676fc78fce4b30ae336&oe=5ABDE431
 14. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  Khoảnh khắc tranh mồi chụp củng thú vị

  Khoảnh khắc tranh mồi chụp củng thú vị
 15. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  Ảnh bác chụp rỏ và gần. Cám ơn bác tôi canh lâu...

  Ảnh bác chụp rỏ và gần. Cám ơn bác tôi canh lâu và may mắn chụp nó bắt được mồi
 16. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  #295 Blue-gray gnatcatcher ...

  #295

  Blue-gray gnatcatcher

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26170847_776376052572996_6362079810836641190_o.jpg?oh=9c1158268f482da8f60f7b3f60b2a84c&oe=5AF0057D
 17. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  #294 Common Yellowthroat ...

  #294

  Common Yellowthroat

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26026143_776375879239680_2226568178053826928_o.jpg?oh=9f9b5e1f4f83c6bbfa82bd7b8588fa7f&oe=5AF829DB
 18. Chủ đề: Chim Cò

  Viet91764
  Trả lời
  619
  Lần xem
  56,518

  Cám ơn bác dienson thích ảnh

  Cám ơn bác dienson thích ảnh
 19. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  #4952 Common Yellowthroat ...

  #4952

  Common Yellowthroat

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26026143_776375879239680_2226568178053826928_o.jpg?oh=9f9b5e1f4f83c6bbfa82bd7b8588fa7f&oe=5AF829DB
 20. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  #4951 Northern Harrier female ...

  #4951

  Northern Harrier female

  https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26170934_777244665819468_2781375711802337119_o.jpg?oh=7c2c0b67f9eaebb09249c33984a47d1d&oe=5AF1B312
 21. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  @ Bác Hoang Viet: Cám ơn bác có lời khen ảnh. Năm...

  @ Bác Hoang Viet: Cám ơn bác có lời khen ảnh. Năm mới chúc bác khỏe mạnh và có nhiều ảnh đẹp
 22. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  #4948 - Osprey ...

  #4948 - Osprey

  https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/25791194_774881026055832_7894198104293560322_o.jpg?oh=96ee1f7063386a0b496cabf6e8b136b6&oe=5AB28F46
 23. Trả lời
  4,112
  Lần xem
  276,745

  #4947 - Góp vui với các bác - White-tail kite ...

  #4947 - Góp vui với các bác - White-tail kite

  https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26116088_776150795928855_3816970354041112394_o.jpg?oh=091b8bd43a94abdc8eee09ddf0cf376a&oe=5ABB8FDA
 24. Chủ đề: Hummingbirds

  Viet91764
  Trả lời
  333
  Lần xem
  33,175

  #334 Allen ...

  #334 Allen

  https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/18076487_659574074253195_6407131150615345426_o.jpg?oh=529316507d18d3e32dde21789c2a3576&oe=5AF09617
 25. #2303 ...

  #2303

  https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/26221231_778497322360869_1404578096314597753_o.jpg?oh=1bb91b484c5cea03865299be38394e21&oe=5AC0BD22
Hiển thị kết quả từ 1 đến 25 / 100
Trang 1 / 4 1 2 3 4