Chào các bác, e là dân mới chơi, chuẩn bị mua máy. Vì kinh tế eo hẹp nên đang có một bác chào hàng 60d bị bo 4 góc (k lens). E có hỏi 2 người trong nghề thì một bảo quan trọng là sensor, màn không...