Hình ảnh rất đẹp , rõ từng chi tiết . Canh chỉnh rất chuẩn:)