Thks anh đã chia sẻ .Một bài viết thật bổ ích, ngẫm ra rất được nhiều điều từ bài viết của a. Chúc a một ngày tốt lành