Tìm kiếm:

Type: Posts; User: xkhoax

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

  1. Ảnh đẹp nét quá, kéo lên kéo xuống coi có cảm...

    Ảnh đẹp nét quá, kéo lên kéo xuống coi có cảm giác mỏi cổ y ngước lên nhà cao tầng :D
  2. Mình xin trả lời câu hỏi, nói về độ nhanh - chuẩn...

    Mình xin trả lời câu hỏi, nói về độ nhanh - chuẩn khi lấy nét thì tùy vào công nghệ của body - len, ko phụ thuộc số điểm nét
    Số điểm nét càng nhiều hoặc rất nhiều sẽ phủ đầy gần như mọi vị trí trên...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 3