Anh tham khảo hết bên này, nếu vẫn ko ưng ý thì thôi.
http://www.fredmiranda.com/forum/topic/1429387/27
Pen cho ảnh có màu trong, phong cảnh nổi mà ko rực.