Cảm ơn bác đã đưa lên những tấm hình tuyệt đẹp. Em phải đánh dấu topic này lại để đọc từ từ. Món ngon không thể ăn vội được.