Sao không được nè, em thấy cũng được mờ. Tại chưa retouch với lại góc chụp bị trùng nên thấy vậy mà và dùng flash coc nên hơi chat chút thôi. Kiếm vài tấm khác góc chụp đưa lên đi bác.Em vote cho bác...