bị mất nick củ mất roài haiz.
vote 1 phiếu canon. từ lúc dùng máy đã dùng canon rồi nên k đổi được khửa khửa