em là sinh viên năm chót , mới được cho cái máy ảnh P&S để phục vụ đồ án tốt nghiệp mong các anh chị chỉ giáo