Cho mình hỏi: Chưa học chuyên đề A1a, A1b, có thể học chuyên đề A2a, A2b được không ạ?
Cảm ơn Ad.